Disclaimer

De door Foliero Office Support BV op of via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Inhoud

De door Foliero Office Support BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Foliero Office Support BV kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Foliero Office Support BV en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie. Foliero Office Support BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Foliero Office Support BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Foliero Office Support BV.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Foliero Office Support BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 van de Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.